Կասկածելի կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում

Անցանկալի ազդեցությունների ի հայտ գալու դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել դեղազգոնության համար պատասխանատու անձի հետ հետևալ հեռախոսահամարով՝ +374 91032080, էլ. հասցե՝ mariam.antonyan@servier.com

2024