11/3/2022

The importance of fast-absorbing venotonic treatments for tired legs

Are you aware of the symptoms that indicate that you have venous insufficiency? You have probably heard of leg heaviness or leg fatigue. This includes the swelling that can be associated with tired legs syndrome1. We will tell you more about tired legs syndrome and how to treat it.

Learn how to identify symptoms of tired legs

Swelling related to tired legs is frequently related to body position. This swelling in the legs will be aggravated when spending long periods of time without moving. For example, when we sit or stand for long periods of time. The swelling associated with tired legs can also be made worse by heat. In addition, muscle crampspain and tingling in the  legs may occur. These symptoms related to tired legs may be the beginning of chronic venous insufficiency, a problem that progresses and gets worse, evolving, for example, into varicose veins. 1

Treatment with venotonic and venoprotective drugs has been shown to significantly improve the condition of symptoms related to oedema and chronic venous inefficiency (CVI). CVI is characterised by heavy legspain and cramps at night2

References

  1. Guía práctica para prevenir y tratar el Síndrome de piernas cansadas. SEFAC. https://www.sefac.org/sites/default/files/2017-11/Sind__piernas_cansadas.pdfLast accessed: May 2022
  2. Recomendaciones para el manejo de la Enfermedad Venosa Crónica en Atención Primaria. http://www.semergen.es/resources/files/noticias/venosaCrocina_1.pdfLast accessed 02/06/2020 Last accessed May 2022

Թերթեք մեր բլոգը

wave icon

Իմանալ ավելին, թե ինչպես ապրել քրոնիկ երակային անբավարարության և թութքի հիվանդության հետ և այն մասին, թե ինչպես Դետրալեքսը 1000-ը կարող է օգնել Ձեզ վերահսկել Ձեր ախտանիշները:

2024